תחרות צילום מדוזות

                                                          
איך לתפוס מדוזה
תחרות צילום מדוזות
 
מדוזה היא בעל-חיים מסתורי ואנחנו עדיין מנסים להבין אותה- זמני הופעתה, דפוסי נדידתה והשפעתה על בני האדם ועל הסביבה.
 
במדוזות בעם אנחנו עוקבים אחרי מיקומן של מדוזות בים התיכון, ממפים את תפוצתן ועוקבים אחר הנחילים בחופי ישראל. לשם כך, אנו נעזרים בנתוני מדע אזרחי שמתבססים על דיווחים של אזרחים בחוף ובים שיעזרו לנו לפצח את התעלומה שהיא מדוזה.
 
גם אם עדיין לא הבנו אותה לגמרי, על דבר אחד כולם מסכימים: המדוזה היא יצור יפהפה ופוטוגני להפליא.
 
צילמת מדוזה בזמן ביקור בים או בחוף ? מדוזות בעם מזמינים אותך להשתתף בתחרות צילום נושאת פרסים, בשיתוף עם iDive, מגזין הצוללים הישראלי.
כל מה שצריך לעשות זה להירשם לאתר מדוזות בעם (www.meduzot.co.il), למלא את טופס ההרשמה לתחרות ולשלוח לנו את התצלומים הכי מוצלחים של מדוזות שתפסת בעדשת המצלמה בארץ ובעולם, מכל עת.
 
*התחרות ללא דמי הרשמה ומיועדת לצלמים חובבנים ומקצוענים כאחד
 
התחרות פתוחה מ- 10/12/2020 ומזמינה צלמים חובבנים ומקצועניים, להגיש סידרה בת 3 תצלומים תת-ימיים של מדוזות בסביבת חייהן הטבעית.
 
אפשר להגיש תצלומים שצולמו בארץ וברחבי העולם, מכל עת. 
 
ההרשמה לתחרות בטופס הרשמי מציינת אוטומטית את הסכמת הצלם/ת לכללים שנקבעו לתחרות.
 
לוח הזמנים: 
1. כל צלם רשאי להגיש סדרה אחת בת 3 צילומים.
2. מועד אחרון להגשת הצילומים 10/1/2021
3. יש להירשם לתחרות ואת הסידרה יש לשלוח בפורמט JPG ברזולוציה של 2000 פיקסלים רוחב מקסימום. 
את הצילומים יש לשלוח ליעל מור מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה דוא"ל: yael@isees.org.il 
בכותרת המייל יש לציין: תחרות צילומי מדוזות + שם מלא
4. תצלומים שיוגשו לאחר ה10/1/2021 לא יתקבלו לתחרות.
5. הכרזת הזוכים תערך בדף הפייסבוק של מדוזות בעם, של iDive  ושל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בתאריך 31/1/2021.
 
הפרסים : 
פרס ראשון – פרס כספי על סך 1500 ש' 
פרס שני – פרס כספי על סך 700 ש' 
פרס שלישי – פרס כספי על סך 500 ש'
פרס רביעי – ספר צילום תת ימי: על פני ימים רבים מאת ד"ר רמי קליין
 
צוות השיפוט: 
נציג של אוניברסיטת חיפה: פרופ' דרור אנג'ל
נציג של מדוזות בעם: ד"ר דור אדליסט
נציגה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה: ד"ר נגה סוקולבר 
נציג של iDive: עורך אומנותי (צלם ומאייר): שלמה כהן
נציגים מקצועיים (צלמים): ד"ר רמי קליין, רזי לבנת 
 
כללי השתתפות: 
1. ניתן להגיש סדרה בת 3 צילומים שצולמו בכל עת ובכל העולם.
2. מה השופטים מחפשים ? שלושת הצילומים שיוגשו לקטגוריה זו, ייבחנו על פי הדגשים הבאים: יצירתיות, אסתטיקה, ומקוריות.  כל צילום חייב לעמוד בזכות עצמו באיכויות הוויזואליות. 
3. יש להימנע מחתימה על גבי הצילומים או כל זיהוי אחר של הצלם.
4. מותרים שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע, קונטרסט, ניקוי לכלוכים למיניהם, קרופינג עד 20%. 
5. עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
6. קובץ שיתגלה או שהשופטים ו/או המארגנים יחשדו כי בוצע בו שינוי מהותי, הקובץ ו/או הצלם עצמו יפסלו מלהשתתף בתחרות. 
למארגנים ולשופטים שיקול דעת מוחלט לקבוע ולהחליט כי לדעתם נעשה שינוי אסור בתמונה.
7. החלטת השופטים ו/או המארגנים לפסול תמונה ו/או להפסיק השתתפותו של צלם הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
8..  המשתתפים מאשרים כי הצילומים שנשלחו לתחרות על ידם ו/או מטעמם הם מקוריים, פרי יצירתם  האישית וכי הם הבעלים הבלעדיים במלוא זכויות הצילומים שהוגשו, לרבות זכויות יוצרים, זכויות העתקה, הזכות המוסרית וכל זכות אחרת וכי הינם רשאים לעשות שימוש בצילומי האנשים המופיעים בצילומים, ובעצם שליחת הצילומים אינם מפרים כל זכות אחרת מכל מין וסוג, של צד שלישי כלשהו, כולל זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים וכיו"ב.
9.  ההפקה מעודדת את השתתפות כלל הצלמים בתחרות, אך עם זאת שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה של צלמים שלראות עיניהם של המארגנים אינם עולים בקנה אחד עם מטרות וכללי התחרות. צלמים שנפסלו בתחרויות בעבר מתבקשים להמנע מלהגיש מועמדות.
10.  כל משתתף ימשיך להחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לתצלומים המוגשים (לרבות זכויות מוסריות) בכפוף לתקנון זה.
11.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעצם השתתפות בתחרות "איך לתפוס מדוזה- תחרות צילום מדוזות" המשתתפים מעניקים להנהלת התחרות, לאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמי מטעמם, רשות בלתי חוזרת, לא בלעדית, כלל-עולמית, ללא תשלום תמלוגים וללא הגבלה בזמן, לפרסום ושימוש בתצלומים עצמם ובתכנים ובמרכיבים שהם מכילים, לרבות כל שם, מקום או דיוקן שהם עשויים להכיל, בכל סוגי המדיה, לשינויים, עריכתם, העתקתם, שכפולם והתאמתם לפורמט שנדרש לדפי מוצר באינטרנט ולחומרים שיווקיים. 
12.  להנהלת התחרות שמורה הזכות הבלעדית לקבוע אם התמונות שיפורסמו ו/או יועתקו ו/או יעשה בהן שימוש יפורסמו בצירוף שם הצלם או בלעדיו.
הרשות כאמור תהיה תקפה בכל העולם, בכל שפה וזאת ללא מתן הודעה ו/או קבלת אישור ו/או תשלום ו/או תמורה כלשהי. למען הסר ספק מובהר כי לא ייעשה שימוש מסחרי בתצלומים, וכל הזכויות לשימוש מסחרי תישארנה בידי המשתתף.
13.  כל הצילומים ישמרו, ללא הגבלת מקום או זמן בארכיון הצילומים של מארגני התחרות. כל השימושים הנ"ל יבוצעו ללא צורך באישור נוסף, בכתב או בעל פה מהצלמים.