1. הכניסה והיציאה מהים תתבצע אך ורק דרך המעברים, או הגשרים המסומנים לכך.
2.  לפני הכניסה לים, יש לאבטח את כל האביזרים, צינורות וציוד אחר למאזן הציפה, למניעת היתפסותם והיגררותם על השונית, ופגיעה בה.
3. יש להימנע משחיה על הגב (טילוף), במים רדודים בין השוניות ובקרבתן, בכדי להימנע מפגיעת המיכל בשונית.
4. יש להחזיק את ציוד הצילום ביד בכל מהלך הצלילה. אין להניחו בשום מצב על קרקעית הים או על השונית, בכלל זה כל מושבת אלמוג או סלע שהוא.
5. הצלילה בשמורה תתבצע במצב אופקי בלבד, ובמרחק בטוח מהקרקעית או משונית האלמוגים. יודגש כי שכי אין להניח בה על קרקעית הים, עמידה על הברכיים או בתנוחה אנכית על הקרקע, פוגעת בשונית ולא תותר.
 יחד עם זאת, לצלמים תותר ישיבה על הברכיים בקרקעית חולית, ולצורך צילום בלבד, ומבלי לבוא במגע עם השונית או בעלי חיים בה.
6.  יש להימנע מהרחפת חול מהקרקעית.
7. חל איסור מוחלט להאכיל דגים, להזיז בעלי חיים או ערכי טבע אחרים ממקומם, להזיז אבנים ממקומן, או לבוא במגע עם ערכי טבע בכל מהלך הצלילה.
8. מומלץ ורצוי, להיעזר בבן הזוג לצלילה, לצורך שמירת הצלם מפגיעה בערכי טבע.
9. לתשומת לב הצוללים, כל פגיעה בערכי טבע מוגנים, הפרעה למהלך חייהם או יצירת פרובוקציה כגון מגע, האכלה או הטרדה ממנוחה, אסורה על פי החוק.
10. חל איסור להיכנס לשטח השמורה הקרקעית (שמורת האלמוגים), מעבר לשעות הפעילות בה.
11. כניסה לשטח השמורה מעבר לשעות הפעילות רק בהיתר ולצורך מחקרים ויש לתאם עם נציג הרשות חן טופיקיאן 050-2070668 או זיו נדר 050-3371219.